AJUTS I SUBVENCIONS PÚBLIQUES 2020

Organisme: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Presidència i Drets Socials
Import: 6.800,00€
Data de concessió: 4 d’agost de 2020
Línia de subvenció: CUSDA20 “Foment de la difusió artística”
Projecte: “Sabadell Capital de l’Art al Vallès 2020”

Organisme: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural “OSIC”
Import: 5.000,00€
Data de concessió: 4 de novembre de 2020
Línia de subvenció: “Despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19”

Organisme: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Feminisme, Benestar Social i Participació
Import: 1.925,10€
Data de concessió: 26 de novembre de 2020
Línia de subvenció: ”Pal·liar les conseqüències derivades de l’estat d’alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària pel coronavirus 2019”

Organisme: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural “OSIC”
Import: 3.640,00€
Data de concessió: 23 de desembre de 2020
Línia de subvenció: “Compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19”

 

Ajuts i subvencions any 2019 (.pdf)
Ajuts i subvencions any 2018 (.pdf)
Ajuts i subvencions any 2017 (.pdf)
Ajuts i subvencions any 2016 (.pdf)