1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Exposició Extraordinària de Nadal


Inauguració: dimarts 16 de desembre de 2014, a les 19.30h, amb la presència de l'Il·lm. Sr. Joan Carles Sánchez, alcalde de Sabadell.

Exposició oberta al públic de 16 de desembre de 2014 al 31 de gener de 2015.

L'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada presenta enguany l'exposició extraordinària de Nadal Intersecció. Definició d'un lloc comú. Set artistes: Llorenç Ugas Dubreuil, Almudena Conesa, Sergi F.Moure, Berta Tiana, Montse Màrmol, Gemma Cascón i Iolanda Pujol, amb l'acompanyament i comissariat de Josep Moreno, ens presenten set propostes i set línies encreuades en el punt exacte de la mirada atenta, un punt d’intersecció.  

 

Intersecció. Definició d'un lloc comú.

Atenent a la lògica de la representació gràfica, podem definir una intersecció com el punt concret on es tallen, on coincideixen dues o més línies. En el cas que ens ocupa, les línies dibuixen una sort de cartografia estètica projectada sobre el pla físic de la nostra ciutat.
Ells i elles són artistes d’una mateixa generació que treballen a Sabadell i configuren, així, un teixit estètic amb línies discursives que defineixen un mapa irregular amb obliqüitats, ortogonalitats i paral·lelismes. Conformen un marc artístic complex i contemporani, on la posició crítica davant la realitat més propera actua com a lloc comú en aquest pla estètic.
Intersecció: definició d’un lloc comú presenta la interrelació de set discursos lligats a un art híbrid i nòmada que reflecteix l’efecte de la globalització. Set mirades situades en una multiplicitat de punts de vista contextuals, inclusius i horitzontals, en la línia del que D. M. Levin defineix com a mirada alètica, associada a l’hermenèutica postmoderna.
Les obres ens apropen al flux de la nostra cultura. Ens presenten una realitat perifèrica on es posa en evidència el conflicte ―el punt d’inflexió entre l’habitual i l’extraordinari― i el límit on coincideixen la creació i  la destrucció. Aquell límit on, en paraules de G. Didi-Huberman, no es pot separar la dimensió emocional de la intel·lectual perquè les imatges mai parlen de manera aïllada, sinó que funcionen per associació entre elles (com un muntatge) o en relació dialògica amb una altra realitat exterior. 
A l’exposició, les imatges canalitzen la inquietud imbricades amb una sensibilitat artística contemporània que, des d’una perspectiva panòptica, posa en evidència algunes estructures de poder arrelades a la nostra vida quotidiana, de vegades ocultes i en moltes ocasions visibles i acceptades per la immensa majoria dels ciutadans. 
El missatge més clar que es desprèn d’aquesta mostra és que la impossibilitat d’estar al marge del poder no significa que s’hi estigui atrapat. En aquest context, els artistes han de procurar assolir solucions de compromís. Les obres han de significar un casus belli permanent davant la conspiració dels gestors per tal de trobar solucions que tendeixin a allò perifèric on el nou i la fi coexisteixin en una situació problemàtica contínua.
Aquesta exposició ofereix una oportunitat única per gaudir del plaer de recórrer una mena d’entorn obert on el límit es concreta i alhora es dissol. Set artistes, set propostes i set línies encreuades en el punt exacte de la mirada atenta, el punt d’intersecció i el lloc comú entre el goig i la raó.

Josep Moreno, comissari de l'exposició.

II BIENNAL D'ART JOVE. Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P.

En el marc de la Festa Major de Sabadell 2015, l'Acadèmia de Belles Arts presenta l'exposició extraordinària de la II Biennal d’Art Jove, organitzada per aquesta entitat. Inaugurada el 2 de setembre a les 19.00h, amb la presència del Sr. Juli Fernàndez, Alcalde de Sabadell, i de la Sra. Montserrat Chacón, Regidora de Cultura, es podrà visitar fins el 3 d'octubre.

Després d'una exitosa primera edició l'any 2013, enguany se'n presenta la segona, amb una alta participació i qualitat. La Biennal pretén promoure i difondre el treball artístic del sector jove de la població que intenta obrir-se camí en el món de l'art, oferint aquesta oportunitat a tots els artistes nascuts entre els anys 1978 i 1989, residents a Catalunya.


Dels projectes presentats se n'ha fet una selecció de 36 obres que podrem veure exposada a les tres sales de l’Acadèmia de Belles Arts. Podrem trobar-hi obres de tècniques diverses: fotografia, pintura, instal·lació, escultura, il·lustració… 


El jurat està integrat per Enric Blasco, President de Companyia de Aigües de Sabadell, Ricard Calvo, Pintor i Director de la Comissió Artística de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell FP, Maia Creus, Doctora en Història de l'Art, Investigadora Cultural i Professora a ESDI-Escola Superior de Disseny (URL), Joan Llonch, President de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell FP i Anna Vilarrúbias, Pintora, Gravadora i Professora a l’Escola Illa de Sabadell. 


Empreses que ja van participar en la primera edició, repeteixen enguany. 
Cafès IllyCanson & Guarro i Pinzells Escoda han volgut col·laborar aportant productes i material per l'esdeveniment. 


Els premis, patrocinats per Aigües Sabadell, es van comunicar el mateix dia de la inauguració. Es va 
atorgar un primer premi de 2000€ i l'oportunitat d'exposar individualment a la Sala I i, un segon premi de 1000€ i l'oportunitat d'exposar individualment a la Sala II de l'Acadèmia de Belles Arts, i dos accèssits.

Els premiats a la II Biennal d'Art Jove de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. 2015 són:

Aureli San Pedro (1r premi)
Xavier Ristol (2n premi)
Pere Rovira (accèssit)
Marta Juvanteny (accèssit)


Amb aquesta segona edició, l’Acadèmia fa un pas endavant en la promoció i recolzament als joves artistes emergents, seguint amb l'objectiu que ja fa anys que tira endavant de visibilitzar aquest col·lectiu. 
L'exposició es podrà visitar des del dia 2 de setembre fins el 3 d'octubre de 2015, en l'horari de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 hores (i dilluns 7 de setembre de 12.00 a 14.00h en horari especial de festa major).

 

 Bases Nota de premsa


MIRADES. Diàleg entre professors de l'Acadèmia. NATI AYALA I JOSEP MORENO

Inauguració de l'Exposició extraordinària de Festa Major: divendres 5 de setembre de 2014 a les 6 de la tarda, amb la presència de l’Il·lm. Sr Joan Carles Sánchez, alcalde de Sabadell. Oberta al públic del 5 de setembre al 5 d'octubre.

L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada presenta enguany l’obra de dos artistes sabadellencs vinculats a l’entitat: Nati Ayala i Josep Moreno. Professors a les aules de l’Acadèmia, presenten Mirades, un diàleg entorn el procés creatiu. Amb una important carrera artística i un llarg bagatge expositiu, ambdós artistes mostraran obra inèdita i de nova creació.

MIRADES
Atenent a les solucions plàstiques que presenten les obres de Nati Ayala i Josep Moreno,  podríem pensar en una impossibilitat dialògica, podríem dir que estem davant de dues propostes diferents i antagòniques. Una, la de la Nati, on el gest és el protagonista en un discurs quasi informalista, vers l’altra, la del Josep, on la forma, quasi asèptica, és el centre del discurs. Quan en la primera el sentit poètic (romàntic) sobrepassa la voluntat plàstica, en la segona el procés i la concreció formal acompanyen a la plasticitat.

Però en una lectura més atenta observem que, igual que en diferents àmbits de la vida, el diàleg és possible, només cal trobar les interseccions adients, els punts coincidents i els espais propicis per a la paraula. Les dues propostes artístiques s’allunyen de la representativitat i es fonamenten en el llenguatge, pictòric i/o escultòric, com a constructor del discurs. La pinzellada, el color, la forma i l’espai “són” en si mateixos, signifiquen i s’apropen a la voluntat poètica, a la intenció simbòlica.

Nati Ayala i Josep Moreno enfoquen la mirada sobre el paisatge, un paisatge entès com a cartografia, com a aproximació a un territori, encara que metafòric, perfectament reconeixedor, atès que ens convida a un recorregut que, malgrat sigui un espai de límits cognitius,  presenta  un “topos” construït amb material sensible. Llenguatge a la fi, que ens apropa a un paisatge, per què no, espiritual des del moment en que tots en gaudim d’un de propi. Un paisatge comú i universal.

Llegeix més...

Amb el suport de